اعضای تیم مدرن سازه

جناب مهندس رضا سلطانی نیا

جناب مهندس رضا سلطانی نیا

مدیرعامل شرکت

مهندس رامتین سلطانی نیا

مهندس رامتین سلطانی نیا

کارشناس عمران

سرکار خانم تهمتن

سرکار خانم تهمتن

کارشناس امور مالی

مهندس فرضی پور

مهندس فرضی پور

کارشناس عمران و امور اجرایی

مهندس ترکفر

مهندس ترکفر

معمار و طراح داخلی

سرکار خانم ندیری

سرکار خانم ندیری

کارشناس فروش

مهندس افخمی

مهندس افخمی

کارشناس و مدیر اجرایی

Call Now Buttonمشاوره تلفنی