اعضای تیم مدرن سازه

مهندس رضا سلطانی نیا

مهندس رضا سلطانی نیا

مدیرعامل شرکت

مهندس رامتین سلطانی نیا

مهندس رامتین سلطانی نیا

واحد فروش

مهندس ترکفر

مهندس ترکفر

واحد معماری و طراح داخلی

مهندس پیرخندان

مهندس پیرخندان

واحد فروش

سرکار خانم ندیری

سرکار خانم ندیری

واحد فروش

سرکار خانم بهره ور

سرکار خانم بهره ور

واحد مالی و حسابداری

سرکار خانم نوروزی

سرکار خانم نوروزی

واحد اداری

سرکار خانم خانجانی

سرکار خانم خانجانی

واحد منشی

Call Now Buttonمشاوره تلفنی